Stoppa handeln med kvinnor och barn

14 april 2018
Dagens Samhälle

I dag arrangerar surrogatförmedlingen Tammuz återigen ett möte i Stockholm. I klartext handlar det om att förmedla en ”tjänst” där kvinnor i fattigare länder bär och föder barn åt svenska par eller ensamstående - och prislistan finns på hemsidan. Det rör sig om ren och skär människohandel. 
Länk till ursprungsartikeln