Stora problem med dödshjälp – men de rapporteras inte

19 mars 2018
Dagens Samhälle

Förespråkare av assisterad dödshjälp i livets slutskede talar sig varma för Oregon-modellen. Och visst, allt ser bra ut på ytan, men det behövs inte många timmars undersökningar för att upptäcka att systemet medger oerhörda möjligheter att göra misstag, dölja misstag och skydda deltagande läkare – istället för patienterna.

Länk till ursprungsartikeln