Stora skillnader i tillgång till fosterdiagnostik i landet

15 mars 2018
Sveriges Television

Vilken fosterdiagnostik blivande föräldrar får del av beror i hög grad på var i landet man bor, det visar en enkät som SVT gjort. I en del landsting erbjuds avancerade prov till alla eller många, medan andra inte erbjuder särskilt mycket mer än ultraljud.

Länk till ursprungsartikeln