Surrogatbehandling utomlands bemöts väl av vården

14 september 2018
Region Östergötland

Homosexuella och heterosexuella par som har fått barn genom surrogatbehandling utomlands upplever inte förhöjda stressnivåer kopplade till sitt föräldraskap. Flertalet tycker att de kan vara öppna om barnets ursprung och bemöts väl i den svenska hälso- och sjukvården. Det visar en ny studie från Reproduktionsmedicinskt centrum vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Länk till ursprungsartikeln