Svagt förtroende för utrikesminister Soini

21 september 2018
Sveriges Radio

Riksdagen i Finland håller i dag en förtroendeomröstning om utrikesminister Timo Soini. Orsaken är att han upprepade gånger lyft fram sin åsikt som abortmotståndare.

Länk till ursprungsartikeln