Svenska Missionsrådet positiva till abortbistånd

07 november 2018
Världen Idag

Tillgång till abort är ett viktigt inslag i biståndsarbete. Det framgår i policyn för Svenska missionsrådet (SMR), en paraplyorganisation för kyrkor och utvecklingsorganisationer där flera av aktörerna är kända för en mer konservativ bibelsyn och en kritisk syn på abort.


Länk till ursprungsartikeln