Tillsätt en utredning om frivillig dödshjälp

13 augusti 2018
Dagens Nyheter

Frivillig dödshjälp är en livsviktig fråga som måste bli föremål för en utredning. Vi vet att 70-80 procent av svenskarna, oavsett religiös tro, som tillfrågats i undersökningar är positiva till frivillig dödshjälp. Den palliativa vården klarar nästan alla svårast terminalt sjuka patienter, men över tusen svenska patienter i det palliativa registret lider outhärdligt in i döden.

Länk till ursprungsartikeln