Tonårsaborterna fortsätter att minska

21 maj 2018
Läkartidningen

Färre tonårsaborter och fler tidiga aborter. Det är trender som fortsätter, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Det har också blivit vanligare med hemaborter. 

Länk till ursprungsartikeln