Traditionell medicin och digitala läkartjänster

19 december 2018
Signum

Det är väl känt att patientens anamnes (sjukhistoria) som den kommer fram vid ett personligt möte mellan läkare och patient står för den mest avgörande informationskällan när det gäller att differentiera mellan olika diagnoser. Denna anamnes kan vara mångordig eller fåordig, formuleras med varierande termer, framföras och förstås på olika sätt. Det gäller att tolka både ord och kroppsspråk och att vara fysiskt och själsligt närvarande i samtalet för att uppfatta även det outtalade.

Länk till ursprungsartikeln