USA:s engagemang i FN för det ofödda barnet

05 november 2018
Signum

I samband med att förhandlingar har påbörjats om Förenta Nationernas årliga allmänna humanitära stödresolution kommer USA att fortsätta engagera sig för skydd av den grundläggande rätten till liv för det ofödda barnet.

Länk till ursprungsexten