Utvidgad anlagsbärartestning kan bredda fosterdiagnostiken

02 februari 2018
Läkartidningen

Recessiva sjukdomsanlag kan kartläggas hos friska personer inför planerad graviditet.

Länk till ursprungsartikeln