Vad som helst utom tystnad om abort

18 oktober 2018
Dagen

Vi sviker både kvinnor och män när vi lägger locket på.

Länk till ursprungsartikeln