Vår samvetsfrihet både för och emot dödshjälp måste värnas

04 januari 2018
Läkartidningen

I inget land i världen kan läkare tvingas att mot sitt samvete medverka i lagfäst frivillig dödshjälp. Detta trots att allt fler länder (och delstater) nu har lagfäst »rätt till dödshjälp«. Dessa lagar innebär rätt för – men inte krav på – en läkare att förskriva eller ge läkemedel som medför att en terminalt sjuk patient på egen begäran, och enligt strikta kriterier, slipper en kvalfull död då den palliativa vården sviktar.

Länk till ursprungsartikeln