Värdeklyfta avslöjad i ny bok om läkaretik

13 september 2018
Läkartidningen

»Att inte mörda på en lörda, / Det är präriens lag. / (Ur en gammal visa.)« Så lyder inledningsraderna i Clarence Blomquists bok »Om konsten att vara läkare« [1]. Dessa rader är exempel på en primitiv etik i ett primitivt samhälle.

Läkaretiken kan ses som en hjälp för läkarna att upprätthålla en god yrkesmoral.

Länk till ursprungsartikeln