Varför är utsorteringen plötsligt ett problem?

09 februari 2018
Världen idag

Ny statistik från Socialstyrelsen visar att det föds färre barn med Downs syndrom i Sverige. Tidigare föddes omkring 200–300 barn med Downs syndrom varje år. Sedan några år har antalet minskat till 160 barn per år.

Länk till ursprungsartikeln