”Yrkesföreningarna har misslyckats i sitt uppdrag”

20 augusti 2018
Världen idag

Det behövs bredare, inte utsuddade, säkerhetsmarginaler mellan den övre gränsen för abort och den tidpunkt då det går att rädda ett för tidigt fött barn till livet. Det menar KD-politikern Börn-Owe Björk (KD), som nyligen skrev en debattartikel i Världen idag om sena aborter.

Länk till ursprungsartikeln