Åklagare: Ofödda barn kan inte vara målsägande

08 januari 2019
Dagens Nyheter

Ofödda barn klassas inte som individer och saknar därmed rättigheter. Så tolkar en åklagare i Stockholm lagen och lägger därför ner en förundersökning om en sent utförd abort. – Ett ofött barn är inte ett rättssubjekt, säger Kavot Zillén, doktor i medicinsk rätt.


Länk till ursprungsartikeln