Anhörigveto vid donation föreslås försvinna

03 juni 2019
Läkartidningen

Det anhörigveto som finns när en persons vilja kring organdonation är okänd ska tas bort. Det är ett av förslagen i donationsutredningens slutbetänkande som överlämnades till regeringen på måndagen.

Länk till ursprungsartikeln