Anställda inom vården möter etiska problem varje dag

20 november 2019
Dagen

Många anställda inom vård och omsorg upplever att de möter etiska problem i vården varje dag. Det framkom vid en snabbenkät bland publiken när personal inom palliativ vård möttes på årets PKC-dag i Stockholm.

Länk till ursprungsartikeln