Är en utredning verkligen för mycket begärt?

17 december 2019
Göteborgs-Posten

Smärta kan te sig på olika sätt. För mig är smärta den outhärdliga funktionsnedsättning som gör att jag inte längre kan ägna mig åt vad som tidigare brukade berika min tillvaro. Samma lidande har gjort att jag har fått söka mig till Schweiz för att uppfylla min sista önskan, skriver läkaren Elisabet Abelin-Norell.

Länk till ursprungsartikeln