Är rätten till liv obestridlig – eller komplicerad?

12 mars 2019
Dagens Samhälle

Haltande argument och relativiserande begrepp förstör en annars god ansats när Statens medicinsk-etiska råd lyfter nya förslag i abortdebatten, skriver Jacob Rudenstam, Svenska Evangeliska Alliansen. 

Länk till ursprungsartikeln