Argumenten för och emot surrogatmödrarskap

07 september 2019
Ystads Allehanda

Den politiska debatten om surrogatmödraskap har fått ny kraft när alltfler använder sig av möjligheten. Men frågan splittrar de politiska partierna, oron för att kvinnor kan utnyttjas är ett återkommande argument för dem som inte vill tillåta surrogatmammor i Sverige.
Länk till ursprungsartikeln