Att följa någon in i döden

31 oktober 2019
Signum

De flesta som arbetar med palliativ vård känner igen situationen: du hamnar bredvid en person på en middag, ni småpratar om ditt och datt – och förr eller senare börjar ni prata om era respektive jobb. ”Vård av döende, oj, det måste vara tungt, hur orkar du?” Alternativt avbryts samtalet raskt och din bordsgranne vänder sig till personen på andra sidan som förhoppningsvis har ett mindre skrämmande arbete.

Länk till ursprungsartikeln