Barnmorskan: Abortlagen är tillräckligt tydlig

18 september 2019
Vårdfokus

JO anser att abortlagen bör förtydligas eftersom den tolkas olika när det gäller frågan hur man ska ta hand om foster som visar livstecken efter en sen abort. Barnmorskan Sandra Rubio – med stor erfarenhet av abortfrågor – håller inte med.

Länk till ursprungsartikeln