Dags att ändra synen på foster som har Downs syndrom

21 mars 2019
Världen idag

Skyms fosterdiagnostikens ursprungliga syfte av en slags ångerrätt att kunna välja bort ett ofött barn som inte motsvarar de egna förväntningarna och idealen? undrar representanter för organisationen Människovärde.

Länk till ursprungsartikeln