De typiska Trumpfamiljerna

29 januari 2019
Sveriges Radio

Det finns en särskild sorts familjer som är mycket vanligare här i USA än i Sverige. Man ser dem på långt håll eftersom har de så många barn och eftersom barnen är så olika sina föräldrar. Mamman och pappan är nästan alltid amerikaner av europiskt ursprung medan barnen har olika etnicitet. Ofta är också något eller några av barnen handikappade.


Länk till ursprungsartikeln