Det första steget för ett svenskt njurbytesprogram

10 juni 2019
Läkartidningen

Njurtransplantation är det bästa alternativet för många patienter med behandlingskrävande njursvikt. Att leva med ett väl fungerande njurtransplantat är betydligt lättare och bättre än att få kronisk dialysbehandling eftersom man oftast är fri från påverkan av uremitoxiner och inte heller bunden till fasta dialystider.

Länk till ursprungsartikeln