Dödshjälp? Hör argumenten för och emot

19 oktober 2019
Tv4

Flera länder tillåter dödshjälp, och nu höjs röster inom M och L för att utreda frågan även i Sverige. Hör vad Staffan Bergström, professor och ordförande i Rätten till en värdig död och Johan Frostegård, professor i medicin, har att säga i frågan.

Länk till ursprungsartikeln