Domstol i USA underkänner förordning om samvetsskydd för medicinsk personal

07 november 2019
Signum

En delstatsdomare på Manhattan har upphävt en förordning från USA:s hälsoministerium, som var avsedd att säkerställa samvetsskyddet för läkare och vårdpersonal. Enligt den nya regeln skulle varje medicinsk inrättning, som inte tillåter sina medarbetare att utifrån religiösa och moraliska övertygelser att vägra delta i avbrytandet av graviditeter, att tas bort.

Länk till ursprungsartikeln