Downs syndrom – studier lyfter fram kostnaderna för familjerna

21 november 2019
Läkartidningen

Studier från Sydkorea och Mexiko behandlar incidensen av barn födda med Downs syndrom, men belyser samtidigt de kostnader som drabbar familjerna. I länder med ett skattefinansierat sjukvårdssystem som går med underskott måste en allt större del av kostnaderna förr eller senare överföras på familjerna.

Länk till ursprungsartikeln