Elise till påven: ”Tack för att du försvarar de bortglömda"

23 maj 2019
Vatican News

Under onsdagens allmänna audiens ägde ett möte rum mellan Elise Lindqvist, som är känd som "Ängeln på Malmskillnadsgatan", och påven Franciskus. Förutom den gemensamma kampen mot trafficking, talade påven och Elise om modet att motarbeta abort i försvaret av det ofödda barnet, och kampen för barnmorskors samvetsfrihet.

Länk till ursprungsartikeln