”Enskilda professioner kan inte ha ensamrätt på medicinsk-etiska frågor”

06 mars 2019
Dagens Nyheter

Vi avvisat bestämt tanken att medicinsk-etiska frågor är något som respektive profession har ensamrätt till. När grundläggande etiska värden riskerar komma i konflikt med varandra behövs tvärtom en bred analys som förenar både kliniska, juridiska, etiska och samhälleliga perspektiv, skriver Kjell Asplund och Ingemar Engström, Statens medicinsk-etiska råd.

Länk till ursprungsartikeln