Etik kan inte ersätta kunskaper i juridik på läkarprogrammen

20 mars 2019
Läkartidningen

Läkare tvingas dagligen fatta svåra beslut med konsekvenser för människors liv och hälsa. All behandling ska ske i samråd med patienten, men många gånger har patienten inte möjlighet att göra självständiga bedömningar av behandlingens nytta och risker eller dess överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Länk till ursprungsartikeln