Fasaden krackelerar på Oregons dödshjälpsmodell

27 februari 2019
Kyrkans Tidning

Fysisk smärta kommer långt ner på listan över skäl till varför människor söker dödshjälp. Långt viktigare är rädsla för en förlorad autonomi och för att ligga anhöriga och samhället till last. 

Länk till ursprungsartikeln