”Fler etiska frågor om screening bör vägas in”

05 april 2019
Svenska Dagbladet

I SvD 23/3 menar Homa Tajsharghi och Oskar MacGregor att Sverige – med bland annat Estland som förebild – bör göra genetisk screening allmänt tillgänglig för alla som vill skaffa barn. Det är ingen dålig idé, och målet – att minska lidande och reducera förekomsten av genetiska sjukdomar – är förstås gott, men detta etiska komplex präglas dessvärre av mycket fler och större problem än skribenterna redovisar.

Länk till ursprungsartikeln