FN varnar USA för hårdare abortlagar

21 maj 2019
Sveriges Radio

Att frånta kvinnor rätten till säkra aborter kan leda till fler, osäkra och i värsta fall livshotande aborter, varnar FN.

Länk till ursprungsartikeln