Föreslagen abortlag i Ohio skulle tvinga läkare göra det omöjliga

01 december 2019
Svt Nyheter

Nyligen lades ett nytt lagförslag fram i Ohio som inskränker rätten till abort ytterligare och introducerar en behandling som läkare säger är omöjlig att utföra – att operera ett embryo från ett utomkvedshavandeskap in i livmodern.

Länk till ursprungsartikeln