Forskare efterlyser tydliga regler kring surrogatmoderskap

17 september 2019
Uppsala Universitet

Sverige bör skapa en tydlig reglering kring juridiskt föräldraskap efter arrangemang för surrogatmoderskap, fastslår Anna Arvidsson i en aktuell avhandling vid Uppsala universitets institution för kvinnors och barns hälsa.
Länk till ursprungsartikeln