Förslag om fast abortgräns

28 februari 2019
Sveriges Radio

Statens medicinsk-etiska råd, kommer idag med nya förslag inom svensk abortlagstiftning, som bl a innebär en ny fast veckogräns för när abort ska tillåtas. Borde vi ha en fast veckogräns för när abort ska tillåtas? Hör Ingemar Engström, sakkunnig på Statens medicinsk-etiska råd
och medförfattare till rapporten, Emma Henriksson, före detta kristdemokratisk riksdagsledamot och idag debattör i samhällsfrågor samt Kajsa Dovstad, liberal debattör och läkare.


Länk till ursprungsartikeln