Första svenska trepartsbytet av njurar kunde göras enligt plan

10 juni 2019
Läkartidningen

Njurtransplantation är vanligen den bästa behandlingen vid terminal njursvikt, och jämfört med dialys leder njurtransplantation ofta till bättre patientöverlevnad och bättre livskvalitet. Njurtransplantation är också billigare än dialys och innebär stora samhällsekonomiska besparingar i form av minskade sjukvårdskostnader.

Länk till ursprungsartikeln