Fosterdiagnostik känslig fråga i Tyskland

14 april 2019
Sveriges Radio

Möjligheten att genom fosterdiagnostik avgöra om en gravid kvinna bär på ett barn med Downs syndrom har väckt en känsloladdad debatt om etik i Tyskland.

Länk till ursprungsartikeln