Fosterdiagnostik: "Tänk igenom före vad man är beredd att göra"

23 april 2019
Tv4.se

Det handlar om graviditet med doktor Mikael, som i sin roll som narkosläkare faktiskt medverkar vid förlossningar. Här går han igenom olika typer av fosterdiagnostik och den vanligaste formen av smärtlindring, epidural.

Länk till ursprungsartikeln