"Fri abort borde inte ge rätt att välja bort flickfoster"

01 augusti 2019
Dagens Nyheter

Vi kan räkna med att antalet aborter av flickfoster i Sverige kommer att öka framöver. Det blir allt lättare att ta reda på aborter. Nästan hälften av de kvinnor som valde abort hade tidigare genomgått minst en abort, var femte hade gjort två eller fler aborter
Länk till ursprungsartikeln