HD erkänner dom om surrogatmoderskap

15 juni 2019
Dagens Nyheter

Högsta domstolen har erkänt en dom i USA som kan komma att bli vägledande när det gäller surrogatmoderskap i Sverige.

Länk till ursprungsartikeln