Indien förbjuder företag som ”hyr ut” livmödrar

28 augusti 2019
Vatican News

Det indiska parlamentet har förbjudit all kommersiell verksamhet knuten till surrogatmoderskap. Det är fortfarande tillåtet att bära ett annat pars barn inom samma familj. Feminister och jurister välkomnar initiativet och kräver ett internationellt moratorium.

Länk till ursprungsartikeln