Indisk surrogatmamma dog – bar tvillingar

19 oktober 2019
Dagen

Ett fall där en indisk surrogatmamma dog, 42 år gammal, har skapat reaktioner i Indien.
– Detta fall återspeglar bristen på reglering av kommersiellt surrogatmödraskap i Indien och dess påverkan på fattiga kvinnors kiv, säger Sudhir Gupta, professor i rättsmedicinsk vetenskap.

Länk till ursprungsartikeln