Ingrepp utan konsekvensanalys förskräcker

12 april 2019
Dagen

Vad blir historiens dom över detta slöseri med ofött liv?

Länk till ursprungsartikeln