Insändare: Att vägra delta i släckande av mänskligt liv kan inte förenklas till ”vårdvägran”

18 oktober 2019
Gefle Dagblad

Kommentar till Karin Bergkvists ledare: I dina ledare uttrycker du i många sammanhang ett sunt och klarsynt resonemang som jag uppskattar och vill tacka dig för.

Länk till ursprungsartikeln