IVF-reform med samhällsekonomiska vinster

07 oktober 2019
Institutet för Näringslivsforskning

Fram till 2003 gjordes IVF-behandlingar i Sverige genom att man satte in flera embryon samtidigt. Det ledde till en hög andel av tvillingfödslar. Men 2003 införde Socialstyrelsen nya riktlinjer för IVF. Fler och fler medicinska studier hade visat att chanserna för att bli gravid efter behandling, inte påverkades om man istället valde att sätta in endast ett embryo, så kallad SET eller single embryo transfer.

Länk till ursprungsartikeln