Jagets födelse

27 november 2019
Läkartidningen

När börjar livet som en person?
Abortfrågan har återigen aktualiserats såväl internationellt som här hemma. Statens medicinsk-etiska råd (Smer) har kommit ut med nya rekommendationer om handläggning av sena aborter. En anledning till att frågan har tagits upp igen är att foster som framföds nära abortgränsen visar livstecken och kan överleva.

Länk till ursprungsartikeln